Trong tim người dân Bạc Liêu luôn có Bác

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top