Trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên.
Lên top