Trong quý 2, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Lên top