Trộm xe tiền tỉ ở Thái Bình, vi vu qua Quảng Ninh thì bị bắt giữ