Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội:

Trời mưa, giao thông “tê liệt” trên nhiều tuyến phố