Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell khẳng định chủ trương của Mỹ ở Biển Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: BNG.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: BNG.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: BNG.
Lên top