Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trò chơi “Ô ăn quan” làm bất ngờ giới trẻ tại phố đi bộ Hà Nội