Trò chơi “Ô ăn quan” làm bất ngờ giới trẻ tại phố đi bộ Hà Nội