Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Trịnh Xuân Thanh lẳng lặng vượt biên, trốn ra nước ngoài"