Trình Quốc hội phê chuẩn Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh QH
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh QH
Lên top