Trình Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Hôm nay Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Hôm nay Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Hôm nay Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Lên top