Hôm nay (2.11), Quốc hội họp trực tiếp tại hội trường:

Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

Quốc hội tiến hành đợt họp trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Q.H
Quốc hội tiến hành đợt họp trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Q.H
Quốc hội tiến hành đợt họp trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Q.H
Lên top