Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top