Bức tranh ngân sách nhà nước năm 2021:

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, dồn lực phát triển sản xuất

Nhiều chính sách được triển khai để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều chính sách được triển khai để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều chính sách được triển khai để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top