kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và ngày quốc khánh nước CHXHCN việt nam:

Triển lãm những phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam: Xúc động, tự hào

Sắc lệnh Công bố mẫu Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ảnh: T.Vương
Sắc lệnh Công bố mẫu Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ảnh: T.Vương
Sắc lệnh Công bố mẫu Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ảnh: T.Vương
Lên top