Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội"

Tham quan Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội". Ảnh: NT
Tham quan Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội". Ảnh: NT
Tham quan Triển lãm ảnh "Bác Hồ với bầu cử Quốc hội". Ảnh: NT
Lên top