Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

ĐBQH A Pớt - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Nguồn: Q.H
ĐBQH A Pớt - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Nguồn: Q.H
ĐBQH A Pớt - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Nguồn: Q.H
Lên top