Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

Một góc KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) với khu dân cư ngày càng khang trang, đổi mới.  Ảnh: Trần Tuấn
Một góc KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) với khu dân cư ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Trần Tuấn
Một góc KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) với khu dân cư ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top