Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện

Triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện. Ảnh: BHXH
Triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện. Ảnh: BHXH