Triển khai quyết định khai trừ đảng ông Trịnh Xuân Thanh