Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Triển khai quyết định của Chủ tịch Nước về công tác cán bộ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Lên top