Triển khai quyết định của Chủ tịch Nước về công tác cán bộ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và chúc mừng 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Lên top