Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh VGP
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh VGP
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh VGP
Lên top