Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Vụ cháy 50 kiốt, gian hàng tại Gia Lai:

Trích gần 150 triệu đồng hỗ trợ các tiểu thương