Tri ân sự đóng góp của nhà báo Nguyễn Thành Lê cho nền báo chí cách mạng

Tọa đàm: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Lan Nhi.
Tọa đàm: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Lan Nhi.
Tọa đàm: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top