Trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết loại bỏ cán bộ yếu kém

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá trả lời bên hành lang kỳ họp.
Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá trả lời bên hành lang kỳ họp.
Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá trả lời bên hành lang kỳ họp.
Lên top