Trên 99% cử tri tại 207 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An đi bầu cử

Toàn bộ cử tri đều được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối đa để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Q.Đ
Toàn bộ cử tri đều được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối đa để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Q.Đ
Toàn bộ cử tri đều được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối đa để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Q.Đ
Lên top