Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trên 83% nhà vệ sinh của các bệnh viện có mùi hôi