Trên 300 người tham gia diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng

Diễn tập khử khuẩn môi trường. Ảnh: Tuấn Dũng
Diễn tập khử khuẩn môi trường. Ảnh: Tuấn Dũng
Diễn tập khử khuẩn môi trường. Ảnh: Tuấn Dũng
Lên top