Trẻ em bị bạo hành: Trách nhiệm lãnh đạo địa phương ở đâu?

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng. Ảnh: L.Đ
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng. Ảnh: L.Đ
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng. Ảnh: L.Đ
Lên top