Trao thưởng hơn 1 tỉ đồng cho công trình nghiên cứu xuất sắc