Trao thưởng 17 tác phẩm xuất sắc về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng mức A cho tác giả Hữu Thỉnh (giữa) với tác phẩm sách “Bến văn và những vòng sóng” .
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng mức A cho tác giả Hữu Thỉnh (giữa) với tác phẩm sách “Bến văn và những vòng sóng” .
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng mức A cho tác giả Hữu Thỉnh (giữa) với tác phẩm sách “Bến văn và những vòng sóng” .
Lên top