Trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội

Trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: QH
Trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: QH
Trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: QH
Lên top