Trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GDĐT

Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng (bìa phải) trong buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh BỘ GDĐT
Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng (bìa phải) trong buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh BỘ GDĐT
Tân Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng (bìa phải) trong buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh BỘ GDĐT
Lên top