Trao quyết định cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quyết định cho Thiếu tá Trần Đức Hưởng và Đại úy Nguyễn Phúc Đông đi làm nhiệm vụ tại UNMISS. Ảnh Qdnd.vn
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quyết định cho Thiếu tá Trần Đức Hưởng và Đại úy Nguyễn Phúc Đông đi làm nhiệm vụ tại UNMISS. Ảnh Qdnd.vn
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quyết định cho Thiếu tá Trần Đức Hưởng và Đại úy Nguyễn Phúc Đông đi làm nhiệm vụ tại UNMISS. Ảnh Qdnd.vn
Lên top