Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Ảnh: VGP/Hải Minh
Lên top