Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ của Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ của Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ của Bộ Quốc phòng.
Lên top