Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Lê Sơn
Lên top