Trao quyền cho cảnh sát cơ động ngăn chặn phương tiện bay không người lái

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Quốc hội
Lên top