Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV.
Lên top