Trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Lên top