Trao Huân chương của Nhà nước Việt Nam cho Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Lên top