Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang (giữa) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Xuân Hoàng
Đại tướng Phan Văn Giang (giữa) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Xuân Hoàng
Đại tướng Phan Văn Giang (giữa) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Xuân Hoàng
Lên top