Về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A tối 13.5. Ảnh: HN
Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A tối 13.5. Ảnh: HN
Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A tối 13.5. Ảnh: HN
Lên top