Trao giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí” trao đổi về việc chọn các tác phẩm đoạt giải hôm 20.12. Ảnh: Đại đoàn kết
Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí” trao đổi về việc chọn các tác phẩm đoạt giải hôm 20.12. Ảnh: Đại đoàn kết
Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí” trao đổi về việc chọn các tác phẩm đoạt giải hôm 20.12. Ảnh: Đại đoàn kết
Lên top