Trao 100 tỉ đồng từ tiền nhắn tin ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Trao số tiền ủng hộ 100 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: P.Đ
Trao số tiền ủng hộ 100 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: P.Đ
Trao số tiền ủng hộ 100 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: P.Đ
Lên top