Tránh tình trạng có F0 trong một phân xưởng mà dừng toàn bộ nhà máy

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đức Tuân
Lên top