Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tránh ngập, xe máy, xe đạp tràn lên nhánh đường sắt vào nội thành Quy Nhơn