“Tránh “mật hóa” văn bản để bưng bít thông tin”

Đại biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa) - Ảnh: QH
Đại biểu Vũ Xuân Hùng (Thanh Hóa) - Ảnh: QH