Tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Gia Hân
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Gia Hân
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Gia Hân
Lên top