Tranh luận sôi nổi quanh chuyện cấm xe máy đi vào nội đô

Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương