Tranh luận sôi nổi quanh chuyện cấm xe máy đi vào nội đô

Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top