Tranh luận gay gắt của đại biểu Quốc hội về việc "xét xử kéo dài" của ngành tòa án

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.
Lên top